Met elkaar

Het onderstaande verslagje dat we ontvingen willen we u niet onthouden:

Een bewoner van onze afdeling overleed.
In het geval van deze bewoonster was er geen naaste familie die haar uitgeleide kon doen. De harde realiteit is dan vaak dat iemand alleen gaat, zonder persoonlijke betrokkenheid van bekenden.

Echter: de mentor deed ons het aanbod het zelf op te pakken. Wij wisten toch wie mevrouw was, is, deed en van hield…
We hebben hier niet lang over na hoeven denken en pakten het met elkaar op. Contact met de begrafenisondernemer werd gelegd, de bloemen gekozen, cremeren of begraven (wat had ze gewild)?

Door samenwerking en contact met dagbesteding de Vlinder waar mevrouw een poos heeft vertoefd, kwamen de ideeën naar boven.
De medewerker van CSU bleek ook heel betrokken bij mevrouw te zijn geweest en ook zij ging mee in het eerbetoon voor onze bewoner.
Zoekende in de muziek van mevrouw en wetende waar ze van hield werd er een keuze gemaakt.

We kregen de ruimte om naar de crematie te gaan. Inderdaad we kozen voor crematie.

Met elkaar en met witte rozen in de hand stonden daar collega’s uit de zorg, van CSU, de dagbesteding, vrijwilliger en welzijn. Allen voor onze bewoner. Met een laatste groet, een laatste woord.
We hebben geproost met een biertje, ze was tenslotte Engelse en hield van de pub.

Lieve Heidi bedankt dat we dit voor u konden doen.
Namens Team Coolhaven/CSU/dagbesteding de Vlinder.

Schuiven naar boven